Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΟΘΕΙΤΗ θα παραμείνει κλειστό μέχρι 24/05/2024 επειδή συμμετέχει στην πανελλήνια απεργία των Εργαστηριακών Ιατρών.

 
 
 
                                   
 
 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Το Εργαστήριο δεν θα λειτουργήσει από 03/05/2024 εώς 10/05/2024.

 

 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
 
 • Ετήσιος Προληπτικός έλεγχος υγείας CHECK-UP: 40 ευρώ :  Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό οξύ, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη Ολική, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολικά Λιπίδια, SGOT, SGPT, ΤΚΕ, Σίδηρος, Χολερυθρίνη ολική, Χολερυθρίνη άμεσος, Χολερυθρίνη έμμεσος, Αθηρωματικός δείκτης, .

 

 • Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού Απλή: 20 ευρώ :  Μύκητες, Τριχομονάδες, Αερόβια, Αναερόβια, Neisser. 

 

 • Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού Πλήρης: 40 ευρώ :  Μύκητες, Τριχομονάδες, Αερόβια, Αναερόβια, Neisser, Μυκόπλασμα, Ουρεόπλασμα, Χλαμύδια.
 
 • Προγεννητικός έλεγχος Ι: 80 ευρώ  Γενική Αίματος, Ομάδα Αίματος, Rhesus, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία,  Σίδηρος, Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης, Τεστ Δρεπανώσεως, Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgG & IgM, Αντισώματα CMV (Κυτταρομεγαλοϊού) IgG & IgM, Αντισώματα Ερυθράς IgG & IgM, HBsAg (Αυστραλιανό Αντιγόνο), HIV I & II, anti-HCV, VDRL, Καλλιέργεια κολπικού αερόβια καί αναερόβια.
 
 • Προγεννητικός έλεγχος ΙΙ:  180 ευρώ :  Γενική Αίματος, Ομάδα Αίματος, Rhesus, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Σίδηρος, Φερριτίνη, Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης, Τεστ Δρεπανώσεως, Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgG & IgM, Αντισώματα CMV (Κυτταρομεγαλοϊού) IgG & IgM, Αντισώματα Ερυθράς IgG & IgM, HBsAg (Αυστραλιανό Αντιγόνο), HIV I & II, anti-HCV, VDRL, Καλλιέργεια κολπικού αερόβια καί αναερόβια, Μικροσκοπική εξέταση κολπικού επιχρίσματος-Χλαμύδια, Μυκόπλασμα, Ουρεόπλασμα, Καλλιέργεια Ούρων, TSH, Κυστική Ινωση γονίδιο ΔF508.

 
 • Έλεγχος Προστάτη: 25 ευρώ : PSA + FREE PSA + Ratio

 

 • Έλεγχος θυρεοειδούς απλός: 30 ευρώ T3, T4, TSH.

 

 • Έλεγχος θυρεοειδούς με αντισώματα:  40 ευρώ T3, T4, TSH, ANTI TG, ANTI TPO.
 
 • Έλεγχος αναιμιάς: 50 ευρώ :  Γενική αίματος, σίδηρο ορού, φερριτίνη, Β12, φυλλικό οξύ.

 

 • Έλεγχος για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα: 50 ευρώ :  HIV I+II (AIDS), HbsAg (ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β), HCV (ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C), HSVII IgG+IgM (ΕΡΠΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ), VDRL (ΣΥΦΙΛΗ).

 

 • Έλεγχος Διαβήτη: 15 ευρώ : Σάκχαρο, Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)