Είμαστε συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παρoχών Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ

  

Ο ΕΟΠΥΥ προήλθε από συνένωση των Κλάδων Υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών Ταμείων:

 • ΟΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟ)

 • ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

 • ΙΚΑ

 • Ο.Α.Ε.Ε.

 • ΟΓΑ

 • ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

 • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ & ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ)

 • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠΕΤΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ)

 • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ

 • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠ ΗΣΑΠ

 • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ

 • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠΟΤΕ

 • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ)

 • ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠ ΕΤΒΑ

 • ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)

 • ΕΤΑΑ - ΤΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ)

 • ΕΤΑΑ - ΤΥΔΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)

 • ΕΤΑΑ - ΤΥΔΠ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ)

 • ΕΤΑΑ - ΤΥΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ)

 • ΕΤΑΑ - ΤΥΔΘ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

 • ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)

 • ΕΤΑΠ- ΜΜΕ Β' Δ/ΝΣΗ

 • ΕΤΑΠ - ΜΜΕ Γ' Δ/ΝΣΗ

 • ΕΤΑΠ - ΜΜΕ Δ' Δ/ΝΣΗ

 

 

 

 

 

Το μικροβιολογικό εργαστήριο ΟΘΕΙΤΗ συνεργάζεται με τις παρακάτω κάρτες υγείας:

-Υγεία online

-ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα

-Υγείας δώρον

-LIFE ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ

-Med4U

-Φροντίδα υγείας